Викладачі кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна провели засідання фокус-групи «Студентоцентрований навчальний процес як запорука якості вищої освіти»

Викладачі кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна провели засідання фокус-групи «Студентоцентрований навчальний процес як запорука якості вищої освіти»
354448 ПЕРЕГЛЯДІВ

28 серпня 2023 р. у рамках підготовки до нового навчального року ректорка Полтавського національного педагогічного університеті імені В. Г. Короленка професорка Марина Гриньова, начальник навчально-методичного відділу Дмитро Лободо та голово комісії з питань якості освіти Вченої ради університету Ірина Карапузова зустрілися з професорсько-викладацьким складом кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна, щоб обговорили наукові напрацювання кафедри, які мають стати фундаментом для підготовки майбутніх фахівців-менеджерів.

Професорка Марина Гриньова закцентувала увагу науковців на створенні необхідних умов для здобувачів освіти з метою формування творчої компетентної особистості, яка буде здатна реалізувати свій потенціал у суспільстві. Учасники зібрання розглянули можливості впровадження нових ефективних педагогічних технологій та інтерактивних методів навчання.

Науковці обговорили питання організації навчального процесу на кафедрі, а також поточний стан готовності освітніх програм спеціальності 073 «Менеджмент» першого та другого рівнів вищої освіти до акредитації. Присутні проаналізували відповідність ОП стандартам вищої освіти, а також дотримання ліцензійних умов.

Окремо кафедра зосередила увагу на перспективах міжнародної співпраці: можливостях участі викладачів, аспірантів і студентів у грантах, проєктах, стипендіальних програмах, мобільності і стажуваннях у країнах ЄС.

Професорсько-викладацький склад кафедри подякував ректорці Марині Гриньовій та керівництву університету за увагу та піклування про якість освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», відпрацьовану спільну стратегію розвитку освітніх програм та студентоцентрований підхід до навчального процесу.

 

Мої відео